Polityka prywatności

Szanując Twoją prywatność, posługujemy się poniższą Polityką Ochrony Prywatności.

Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od Ciebie podczas korzystania z witryny internetowej ovcakulava.pl, działającej pod adresem internetowym http://ovcakulava.pl (zwaną dalej „Serwis”). „Użytkownik” w rozumieniu Polityki Ochrony Prywatności oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na zasady i warunki opisane w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

  1.  Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Serwis, dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem, a w przypadkach wymaganych jej treścią, za zgodą Użytkownika;
  2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z Administratorem strony za pośrednictwem poczty elektronicznej foto@ovcakulava.pl lub za pośrednictwem formularza w zakładce kontakt;
  3.  Każdorazowo podczas pozyskiwania Twoich danych osobowych zostaniesz poinformowany o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
  4.  Gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, masz prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5.  Odbiorcą Twoich danych osobowych może być Serwis lub inne podmioty, którym Administrator powierzy ich przetwarzanie;
  6.  Masz prawo do żądania od serwisu dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO. Ponad to masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.

Ciasteczka, czyli cookies

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku Twojego urządzenia końcowego, używane do rozpoznawania Twojego urządzenia przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies. Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Serwis również do celów: statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników, prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym. Możesz nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na swoim urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryny internetowej Serwisu.

Inne dane

W niektórych przypadkach Serwis gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie podczas Twojej wizyty w Serwisie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej. Takie dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres i port IP, identyfikator przeglądarki, adresy odwiedzonych stron) są przechowywane w formie zbiorczej i zanonimizowanej oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane te są wykorzystywane do lepszego zrozumienia i usprawnienia działania, funkcjonalności i wydajności Serwisu oraz generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane Użytkowników są także przetwarzane przez Serwis w celu zautomatyzowanego przetwarzania w formie profilowania. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych przez Serwis, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Użytkowników do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji, wiarygodności, zachowania, lokalizacji Użytkowników. Każdy Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw na profilowanie przez Serwis, jeżeli uzna, że profilowanie narusza jego prawa i wolności, chyba że Administrator danych wykaże nadrzędność własnego interesu wobec praw i wolności osoby. Sprzeciw na profilowanie Usługobiorca może wyrazić bezpłatnie w dowolnej formie za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Serwis.

Zabezpieczenia danych

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła.

Kontakt

W dowolnym czasie możesz skontaktować się z Serwisem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Serwis wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Twoje dane osobowe, a także w celu zgłoszenia wszelkich zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z adresu poczty elektronicznej foto@ovcakulava.pl lub za pośrednictwem formularza w zakładce Kontakt.

Zmiana Polityki Ochrony Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Ochrony Prywatności i jednocześnie zapewniamy, że Twoje prawa wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone bez jego zgody. Wszelkie zmiany dotyczące Polityki Ochrony Prywatności będą publikowane w witrynie internetowej Serwisu

Kontakt z organem nadzorczym

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz stosowaniem i realizacją niniejszej Polityki Ochrony Prywatności masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.